Phone: +216 71 288 161
Fax: +216 71 754 701
E-mail: fit@planet.tn

Tea

GUN POWDER Green Tea 100 gr

Unit Sachet
Net Weight 100 gr
Unit / Cartons 50
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 20  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY 1440
Cartons Bulk / 40 DRY 3200 / 40 DRY
Mark BARARI

GUN POWDER Green Tea 225 gr

Unit Sachet
Net Weight 225 gr
Unit / Cartons 40
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 20 10
Pallets / Container 40 20
Cartons Bulk / 20 DRY 1026
Cartons Bulk / 40 DRY 2280
Mark BARARI

GUN POWDER Green Tea 500 gr

Unit Metalic Box
Net Weight 500 gr
Unit / Cartons 20
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 20  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY 550
Cartons Bulk / 40 DRY 1250
Mark BARARI

ChAARA SHAUNMEE Green Tea 225 gr

Unit Sachet
Net Weight 225 gr
Unit / Cartons 40
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 40  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY 1026
Cartons Bulk / 40 DRY 2280
Mark BARARI

Black Tea 250 gr

Unit Carton
Net Weight 250 gr
Unit / Cartons 40
Cartons / Pallet  -
Pallet / Container 20  -
Pallet / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY 550 
Cartons Bulk / 40 DRY 1250
Mark BARARI

Black Tea 500 gr

Unit Carton
Net Weight 500 gr
Unit / Cartons 20
Cartons / Pallet  -
Pallets  / Container 20  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY 550
Cartons Bulk / 40 DRY 1250
Mark BARARI

Black Tea 500 gr

Unit Carton
Net Weight 500 Gr
Unit / Cartons 20
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 20  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY 550
Cartons Bulk / 40 DRY 1250
Mark APPLE

Black Tea sachet 250 gr

Unit sachet
Net Weight 250 gr
Unit / Cartons  -
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 20  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY  -
Cartons Bulk / 40 DRY  -
Mark APPLE

Perfumed Black Tea 500 gr

Unit sachet
Net Weight 500 Gr
Unit / Cartons  -
Cartons / Pallet  -
Pallets / Container 20  -
Pallets / Container 40  -
Cartons Bulk / 20 DRY  -
Cartons Bulk / 40 DRY  -
Mark APPLE