Phone: +216 71 288 161
Fax: +216 71 754 701
E-mail: fit@planet.tn

Standard Deglet Nour 

FIT BARARI Standard Deglet Nour 1 kg 

Unit Pack
Net Weight 1 kg
Unit / Cartons 12
Cartons / Pallet 88
Pallets / Container 20 10
Pallets / Container 40 20
Cartons Bulk / Container 20 1200
Cartons Bulk / Container 40 2000
Mark FIT / BARARI

 

FIT Standard Deglet Nour 2 kg 

Unit Pack
Net Weight 2 kg
Unit / Cartons 1
Cartons / Pallet 600
Pallets / Container 20 10
Pallets / Container 40 20
Cartons Bulk / Container 20 6500
Cartons Bulk / Container 40 12000
Mark FIT

FIT Standard Deglet Nour 5 kg 

Unit Pack
Net Weight 5 kg
Unit / Cartons 1
Cartons / Pallet 250
Pallets / Container 20 10
Pallets / Container 40 20
Cartons Bulk / Container 20 2500
Cartons Bulk / Container 40 5000
Mark FIT

BARARI Standard Deglet Nour 5 kg 

Unit Pack
Net Weight 5 kg
Unit / Cartons 1
Cartons / Pallet 250
Pallets / Container 20 10
Pallets / Container 40 20
Cartons Bulk / Container 20 2500
Cartons Bulk / Container 40 5000
Mark BARARI